Het Stroomt Journal

Editie 2008.02

~ Stroomt huishoudelijk

Wie is die Sander toch?

Sander!

Op 1 april is Stroomt versterkt met een frisse blik: Sander Coenen is gearriveerd (hij arriveert eigenlijk elke dag wel uit Eindhoven). Inmiddels alweer een paar maanden aan de gang en een fijne aanvulling aan ons team!

Wie is die Sander nou eigenlijk?

Sander stelt zich voor:

Hallo allemaal,

Ik ben Sander Coenen, in april begonnen als User Interface Designer bij Stroomt. Ik ben de jongste, en de enige bij Stroomt die ‘vers van de pers’ direct na zijn opleiding bij Stroomt is begonnen.

Hiervoor was ik student Communication & Multimedia Design aan Avans Hogeschool in Breda, waar ik mij al erg interesseerde in informatiearchitectuur en interactieontwerp. De competenties die ik daarbij verwierf, probeerde ik ook in te zetten bij opdrachten die ik freelance aannam. Zo kon ik mijn kennis mooi in de praktijk brengen.

Ik wilde na mijn studie graag ergens gaan werken in een team waar ik mijn kennis in praktijk kan brengen. Bij Stroomt ben ik dan aan het goede adres. Soms is het werkende leven nog even wennen, maar bij Stroomt leer ik enorm veel en ik werk aan leuke projecten. En daar wil ik elke dag graag voor vanuit Eindhoven naar Utrecht reizen.

Ontwerpen doe ik altijd met de uiteindelijke gebruikers in mijn achterhoofd. Dat zijn immers de mensen die moeten gaan werken met het product en daar haal ik dus mijn voldoening. Daarom probeer ik zo eerlijk mogelijk te ontwerpen. Als ik aan een project begin, stel ik altijd graag een heleboel vragen in plaats van dat ik antwoorden geef. Opdrachtgevers weten namelijk vaak zelf eigenlijk wel het antwoord, maar kunnen zelf misschien niet zo goed de juiste vraag formuleren.

Naast mijn werk heb ik niet erg specifieke hobbies. Voornamelijk probeer ik eigenlijk altijd heel betrokken te blijven bij wat ik doe. Ik lees graag, kijk wat tv en doe wat aan sport. Ik ben altijd erg betrokken, en het is dan ook niet moeilijk om mijn aandacht te krijgen. Het verdelen van die aandacht, dat is nog wel eens lastig. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed, gelukkig.

Sander

Sander Coenen
De hele crew

Any good ontwerpers out there?

Ook in deze editie van ons Journal de oproep aan goede ontwerpers om eens op onze vacaturepagina te kijken. En als je dan toch kijkt, reageer eens en kom eens kennismaken!

~ Inhoudelijk: Over Usability testen

Usability Testing

Wat is usability testing?

Usability testing is dat onderdeel van het project dat altijd als eerste het slachtoffer is van budgetproblemen.

Controversiële uitspraak?
Doesn't mean it's not true
Usability Testing

Uiteraard heeft Wikipedia er een mooie uitleg van. En Jakob Nielsen heeft er natuurlijk ook het een en ander over geschreven.

In feite komt het erop neer dat bij usability testen (ontwerpen van) een website of ander online product wordt beoordeeld door een selectie van potentiële of daadwerkelijke gebruikers. Beste manier om te kijken of je product werkt of gaat werken. En of dus je project succesvol was.

Typisch wordt alleen de gebruiksvriendelijkheid getest, maar veel usability tests nemen ook andere dingen mee. Bij een usability test is ook van belang wat je precies test. Zie hiervoor ook het artikel van Jonathan Arnowitz over Prototyping (Prototyping Effectively) in het laatste Journal van 2007.

Usability testing met een heat map

Eye-tracking goed bekeken

Geschreven voor Stroomt door Miel de Zwart en Joris Leker van Valsplat.

Hollen of stilstaan
Er komt nog heel wat kijken bij het kijken. Als je kijkt, zie je maar een beperkt gedeelte scherp, de rest is vaag en wazig. Bij het rondkijken beweegt je blikveld niet in een vloeiende beweging, maar snel van het ene fixatiepunt naar het volgende. Je bent pas in staat om bewust informatie te verwerken als je blik langer dan een halve seconde op een punt gefixeerd blijft.

Kijk verder...

Kijk vooral verder:

Van A naar B
Bij eye-tracking onderzoek worden zowel de fixaties als de bewegingen (saccades) in kaart gebracht. Tezamen vormen zij een scanpad, ook wel gaze plot genoemd. Als uit een gebruikersonderzoek blijkt dat een bepaalde handeling op een website moeite kost, kan door een analyse van de volgorde van oogbewegingen bij een individueel testpersoon de mogelijke oorzaak worden opgespoord.

Goed bekeken
Je kan met eye-tracking ook kijkgedrag van de hele groep testpersonen onderzoeken. Op basis van de resultaten kan een heatmap worden gemaakt. Dit is een grafische voorstelling waarbij in kleurgradaties wordt aangegeven met welke intensiteit de testpersonen verschillende onderdelen van een webpagina hebben bekeken. Heatmaps kunnen waardevol zijn om te bepalen in welke mate essentiële informatie op een pagina wordt waargenomen en om verschillende varianten van een webpagina te testen.

Voorwaarden
Een heatmap ziet er al gauw prachtig uit, maar de waarde ervan is niet in een oogopslag te beoordelen. Je moet weten hoe de getoonde data tot stand is gekomen. Net als bij ander kwantitatief onderzoek is de verantwoording van essentieel belang om eye-tracking resultaten te kunnen waarderen:

  • Zijn er genoeg testpersonen gebruikt? Voor een verantwoorde heatmap zijn veel testpersonen nodig. Het afwijkende kijkgedrag van een enkele testpersoon heeft anders een te grote invloed.
  • Welke testpersonen zijn gebruikt? Zijn ze representatief voor de bezoekers van de onderzochte website? Zijn ze al bekend met deze website?
  • Welke taken hebben de testpersonen uitgevoerd? Naar welke informatie zijn ze op zoek?
  • Op welke wijze is het onderzoek uitgevoerd? Kan de testpersoon de taken in alle rust uitvoeren of zijn er interventies van de moderator geweest?

Geen wondermiddel
Valsplat past eye-tracking al jaren succesvol toe. Het helpt valsplat inzicht te verkrijgen in de perceptie van de tekstuele en visuele informatie op het scherm. Eye-tracking onderzoek wordt de laatste jaren flink opgehemeld in usability land. Het is echt geen wondermiddel waarmee je alle interactieproblemen in kaart brengt, maar eye-tracking kan een effectief instrument zijn om de gebruiksvriendelijkheid van een website te verbeteren, vooral in combinatie met ander gebruikersonderzoek.

Twee linker handen: Barrnakill Farm bij Cairnbaan (prehistorisch)

Usability testen in projecten

Door Maarten

Usability... een goede Nederlands vertaling is lastig: gebruiksvriendelijk, gebruikersvriendelijk of gewoon bruikbaarheid? Die laatste is het kortst. Doe mij die dus maar!

In essentie gaat het om iets bruikbaars maken voor mensen die met dat bruikbaars een doel willen bereiken.

Lees je over Usability dan is de kans groot dat je leest over:

  • Richtlijnen - lange, lange lijsten met richtlijnen of 'tips'
  • Testen (en testresultaten)

en ..

en ten derde:
  • Experts die uitspraken doen over de vorige twee punten

Test het zelf (Zoek met Google op usability guidelines) !

Links vind je de 'richtlijnen', rechts bedrijven die zich vooral bezighouden met testen.

De expert(s)

Als er iemand aanspraak maakt op de titel Mijnheer Usability is het Jacob Nielsen. Op UseIt.com. Presenteert hij zijn mening over bruikbaarheid. Soms theoretisch, soms heel concreet en gedetailleerd zoals: moet de 'OK' knop links naast de 'Anuleren' knop, of toch andersom. Naast Mijnheer Nielsen zijn er veel andere experts met evengoede meningen

De richtlijnen

Lijstjes met richtlijnen zijn er veel! Top 10, Top 100, voor mobiele telefoons, voor bepaalde organisaties. Voor iedereen die geïnteresseerd is in bruikbare producten heel interessant! En wanneer er nieuwe technische mogelijkheden het licht zien (denk aan het met meerdere vingers bedienen van de iPhone) laten nieuwe richtlijnen niet lang op zich wachten. Richtlijnen veranderen mee!

Testen

Stroomt ontwerpt. Op verschillende momenten in een ontwerptraject kun je testen. Traditioneel is het testen van een product bij 'oplevering'. Woorden als gebruikers acceptatietest komen dan voorbij. Wordt de applicatie 'goedgekeurd' door de gebruikers? Dit soort tests is een soort 'eindkeuring'. Wordt geleverd waar de klant om vroeg?

Testen tijdens het ontwerptraject heeft veel voordelen. Er is voldoende tijd na de test om het ontwerp bij te stellen. Ook kunnen ontwerpbeslissingen versneld worden: uit de test blijkt dat oplossing A beter werkt dan B: dus kiezen we A.

Testen kan high-tech, met 'eye-tracking', 'heat-maps' en meer zinnige, en vooral mooie methoden. Maar mijn favoriet blijft het testen met de goede oude doorkijkwand: zet gebruikers aan het werk met je product en kijk zelf mee hoe iemand je product niet begrijpt op manieren die je zelf nog niet had bedacht.

Ik laat bij voorkeur veel mensen uit mijn team meekijken (ontwikkelaars tot programmamanagers). Heel leerzaam en iedereen wordt weer eens overtuigd van het belang van 'usability'!

Jakob Nielsens Useit.com

Links naar meer Usability testing

Uiteraard heeft Wikipedia iets te vertellen over zowel usability testing als eye tracking:

Jakob Nielsen moet er natuurlijk ook het een en ander over kwijt:

Kun je er geen genoeg van krijgen?

Ok, nog meer links:

~ Actuele Projecten

Horeca Branche Instituut

Passie voor Horeca

Het Horeca Branche Instituut heeft een nieuwe digitale database met horecacontent ontwikkeld voor competentiegericht opleiden: Passie voor Horeca.

Deze database bevat instructiefilms, lesmateriaal op papier en ander instructiemateriaal. Vanaf 1 augustus 2008 gaat Passie voor Horeca van start met bronnen en films die gratis beschikbaar zijn.

Wat deed Stroomt?

Wat Stroomt deed:

Stroomt heeft meegedacht over de Passie voor Horeca zoals deze door docenten zal worden gebruikt. Aan de hand van een doorklikbaar prototype is in korte tijd een concept neergezet dat als uitgangspunt voor Passie voor Horeca gaat dienen.

De Belastingdienst

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft ruim 30.000 medewerkers. Zij houden zich bezig met het heffen en innen van belastingen en premies, het opsporen van fraude en het houden van toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen. Maar ook met het uitbetalen van toeslagen die huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van huur, zorg, de opvang en het levensonderhoud van kinderen. De Belastingdienst wil de communicatie met de aanvragers van deze toeslagen makkelijker maken.

Wat doet Stroomt?

Wat Stroomt doet:

Stroomt ontwerpt mee aan een online applicatie die het overzicht van de aanvragen en de communicatie over de toeslagen moet vergemakkelijken. Het team van de Belastingdienst, bestaande uit informatie analisten en interactie ontwerpers, ontwerpt het concept, de navigatie en de interactie van de online applicatie en zorgt voor de afstemming met de bouwers.

Op onze website vind je meer recent werk.

Wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt melden we dat per mail. Op de hoogte blijven?

Geen interesse meer? Laat dat even weten, dan verwijderen we je uit de verzendlijst.

Ook voor andere zaken kun je natuurlijk gerust contact met ons opnemen.

Bezoek ook onze site:
www.stroomt.com